ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ '2017
национални зимни студентски игри

- ВИДОВЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ -

 
alt
СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИНационален университетски шампионат

Провежда се в дисциплината ски гигантски слалом – мъже и жени в два манша. В първи манш стартират всички съгласно стартов номер. . В първи манш стартират всички съгласно стартов номер. Втори манш стартират всички финиширали в първи манш, като първите тридесет (30) състезатели стартират в обратен ред. Останалите стартират по реда на класиране от първи манш. Всяко висше училище има правото да заяви шестнадесет (16) състезатели.

Мъже: Индивидуално: осем (8) състезатели. Отборно: тримата (3) състезатели с най-добри времена от двата манша.

Жени: Индивидуално: осем (8) състезатели. Отборно: тримата (3) състезатели с най-добри времена от двата манша.


altСКИ БЯГАНЕ - Национален университетски шампионат

 Ще се проведе в рамките на 2 (два) дни в две дисциплини. Всяко висше училище има правото да заяви дванадесет (12) състезатели.
               Първа дисциплина свободен стил с масов старт. Мъже 5 км. и жени 2 км.
               Втора дисциплина смесена щафета (2 поста х 2км- жени + 2 поста х 5км- мъже).

Мъже: 5 км. Индивидуално: шест (6) състезатели. Отборно: тримата (3) състезатели с най-добри времена.

Жени: 2 км. Индивидуално: шест (6) състезатели. Отборно: трима (3) състезатели с най-добри времена.


altСКИ РАЛИ

Провежда се в дисциплината свободен стил на терен с пресечена местност. Всяко висше училище има правото да заяви дванадесет (12) състезатели.

Мъже: 450 м. Индивидуално: шест (6) състезатели.

Жени: 450 м. Индивидуално: шест (6) състезатели.


altСНОУБОРД - Национален университетски шампионат

Провежда се в дисциплината сноуборд гигантски слалом – мъже и жени в два манша. В първи манш стартират всички съгласно стартов номер. Втори манш стартират всички финиширали в първи манш, като първите тридесет (30) състезатели стартират в обратен ред. Останалите стартират по реда на класиране от първи манш. Всяко висше училище има правото да заяви дванадесет (12) състезатели.

Мъже: Индивидуално: шест (6) състезатели. Отборно: тримата (3) състезатели с най-добри времена от двата манша.

Жени: Индивидуално: шест (6) състезатели. Отборно: трима (3) състезатели с най-добри времена от двата манша.


altШЕЙНИ

Провежда се по трасе 350 м. със слаломни колове. Всеки отбор е съставен от два (2) състезатели независимо от пола. Всяко висше училище има правото да заяви пет (5) отбора.


 

altЩАФЕТА

Провежда се по трасе 650 м. със слаломни колове и 5 поста. Всеки отбор е съставен от пет (5) състезатели независимо от пола. Всяко висше училище има правото да заяви три (3) отбори. 
- КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ -
 
  • КЛАСИРАНЕ
- Класирането в ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ '2017 - Национални зимни студентски игри Боровец е индивидуално и комплексно. Индивидуалното класиране е съобразно реда на финиширане в даденото състезание. Комплексното класиране се определя по броя на златните, сребърните и бронзовите медали от индивидуалните класирания във всички дисциплини.

- Класирането в Националните университетски шампионати е индивидуално и отборно. Индивидуалното класиране е съобразно реда на финиширане в даденото състезание. Отборното класиране се определя от сумата на най-добрите времена постигнати от състезателите, от които при:

- Ски алпийски дисциплини мъже - три (3)  /  жени - три (3)
- Ски бягане мъже - три (3)   /   жени - три (3)
- Сноуборд мъже - три (3)   /  жени - три (3)

  • НАГРАДИ

С медал се награждават първите трима (3) състезатели в индивидуалните състезания и първите три (3) отбора при Шейна и Щафета.

С купи се награждават първите три (3) отбора в отборните състезания за Националните университетски шампионати по Ски алпийски дисциплини, Ски бягане и Сноуборд.

С купа за Комплексен шампион се награждава Ръководителя на делегация, чиито състезатели и отбори имат най-много спечелени златни медали. В случай, че има делегации с равен брой златни медали, купата се присъжда на тази с по-голям брой сребърни медали (или бронзови, в случай и при на равен брой сребърни).

Първите осем (8) състезатели и отбори получават Почетна диплома.

Всички Ръководители на делегации получават плакет за участие в проекта.

 

Организатор

Студент на годината

Летен университет

Младежка медия

НПСС

Спорт Тото